Det er skønt at se når en fugl kommer hen til en, efter man har sidet i 20 minuter og kikke på den igennem forruden af bilen, og den tillader man tager kameraet frem og tager billeder af den ud af side ruden.

It is wonderful to see when a bird comes to you, after you have been looking for 20 minutes and looking at it through the windshield of the car, and it allows you to take out the camera and take pictures of it out of the side window.
Den sider og lader mig tage billeder mens den kikker efter om der også skulle være noget at spise.

It leaves and lets me take pictures while it looks for something to eat.
Og efter nogen tid kigger den på mig kort og flyver afsted igen, jeg kunne næsten høre den sige, fik du hvad du kom efter.

And after some time it looks at me briefly and flies off again, I could almost hear it say, you got what you came for.
Tak for du kigger med, der kommer flere billeder snarest.
Thanks for looking, more pictures to come soon.
Back to Top